Nomas pasūtījuma forma


Atbildīgā, paraksta tiesīgā amatpersona objektā


Informācija par pasūtījumu